جزئیات : noun clause

گروه : گرامرهای طبقه بندی شده

تاریخ ثبت : 1394/12/7

نوع خرید : رایگان


توضیحات :

در این درس بطور کامل با گرامر جمله وار اسمی آشنا میشویم و علاوه بر آن با عنواع مختلف عبارات اسمی آشنا میشویم.

جمله وار اسمی

عبارات اسمی

noun clause

noun phrase

فیلمی برای این مطلب ثبت نشده است

صوتی برای این مطلب ثبت نشده است


unit 29.pdf

نظری ثبت نشده است