جزئیات : prepositions

گروه : گرامرهای طبقه بندی شده

تاریخ ثبت : 1394/12/21

نوع خرید : رایگان


توضیحات :

  در این درس به بررسی انواع حروف اضافه و کاربرد آنها و معانی مختلف آنها میپردازیم و علاوه برآن به بررسی افعالی که حروف اضافه خاص خودشان را دارند میپردازیم.

حروف اضافه

preposition

 

فیلمی برای این مطلب ثبت نشده است

صوتی برای این مطلب ثبت نشده است


unit 23.pdf

prepositions.pdf

نظری ثبت نشده است