جزئیات : Conjunctions of time

گروه : گرامرهای طبقه بندی شده

تاریخ ثبت : 1394/12/21

نوع خرید : رایگان


توضیحات :

در این درس بطور کامل با گرامر حروف ربط زمان آشنا میشویم.

حرف ربط زمان

conjunctions of time

 

 

فیلمی برای این مطلب ثبت نشده است

صوتی برای این مطلب ثبت نشده است


unit 26.pdf

نظری ثبت نشده است