جزئیات : Conjunctions of contrast

گروه : گرامرهای طبقه بندی شده

تاریخ ثبت : 1394/12/21

نوع خرید : رایگان


توضیحات :

در این درس بطور کامل با گرامر حروف ربط تضاد آشنا میشویم. 

حروف ربط تضاد

تضاد مستقیم

تضاد غیرمستقیم

conunctions of contrast

فیلمی برای این مطلب ثبت نشده است

صوتی برای این مطلب ثبت نشده است


unit 27.pdf

نظری ثبت نشده است