جزئیات : suffix and prefix

گروه : گرامرهای طبقه بندی شده

تاریخ ثبت : 1394/12/21

نوع خرید : رایگان


توضیحات :

 دراین درس شما بطور کامل با گرامر پسوندها و پیشوندها آشنا میشوید.

بسیاری از کلمات در زبان انگلیسی هم خانواده هستند و یا یک ریشه مشترک دارند با یادگیری این درس میتوانید این ریشه ها را بیابید و از آن برای تقویت مهارت حفظ کلمات  استفاده کنید

پسوندها

پیشوندها

suffix

prefix

فیلمی برای این مطلب ثبت نشده است

صوتی برای این مطلب ثبت نشده است


unit 32.pdf

نظری ثبت نشده است