ثبت سفارش برای ترجمه

 

تمامی سفارش ها با دو فرمت word , pdf تحویل داده میشود.

هر صفحه استاندارد شامل 250 کلمه میباشد.

سطح A : مناسب برای چاب در مجلات و روزنامه های بین المللی ، بازخوای و ویرایش ، سطح حرفه ای

سطح B : مناسب برای پروژه های دانشجویی و پایان نامه ها ، بازخوانی و ویرایش ، سطح خوب

سطح C :  مناسب برای امور روزمره و معمولی 

در سفارش های فوری زمان نصف و هزینه 35% افزایش میابد.

 

 

جدول زمانبندی تحویل سفارشها به شرح زیر میباشد.

 

 

زمان تحویل   تعداد صفحات
2 روز 1 تا 10 
5 روز 10 تا 20
9روز 20تا30
14روز 30تا50
21 روز 50تا100
28 روز 100تا200
40 روز 200تا300
60 روز 300تا500
60 تا 90 روز 500به بالا

 

 

 

  میانگین تعرفه ترجمه زبان انگلیسی

              C سطح                           B سطح                       A سطح                                زبان ترجمه                     
11000 15000 20000 انگلیسی به فارسی
19000 26000 31000 فارسی به انگلیسی

 

 

 

 

میانگین تعرفه ترجمه زبان فرانسوی

              C سطح                           B سطح                       A سطح                                زبان ترجمه                     
21000 26000 31000 فرانسوی به فارسی
26000 34000 42000 فارسی به فرانسوی
51000 56000 72000 فرانسوی به انگلیسی
51000 56000 72000 انگلیسی به فرانسوی

 

 

 

 

میانگین تعرفه ترجمه زبان هلندی

              C سطح                           B سطح                       A سطح                                زبان ترجمه                     
36000 47000 55000 هلندی به فارسی
50000 58000 73000 فارسی به هلندی
58000 66000 81000 هلندی به انگلیسی
58000 66000 81000 انگلیسی به هلندی

 

 

 

میانگین تعرفه ترجمه زبان آلمانی

              C سطح                           B سطح                       A سطح                                زبان ترجمه                     
21000 26000 32000 آلمانی به فارسی
23000 36000 41000 فارسی به آلمانی
47000 60000 71000 آلمانی به انگلیسی
47000 60000 71000 انگلیسی به آلمانی

 

 

 

 

 

میانگین تعرفه ترجمه زبان روسی

              C سطح                           B سطح                       A سطح                                زبان ترجمه                     
23000 29000 35000 روسی به فارسی
33000 39000 45000 فارسی به روسی
53000 60000 75000 روسی به انگلیسی
51000 60000 75000 انگلیسی به روسی

 

 


میانگین تعرفه ترجمه زبان چینی

              C سطح                           B سطح                       A سطح                                زبان ترجمه                     
60000 65000 83000 چینی به فارسی
71000 80000 92000 فارسی به چینی 
62000 70000 85000 چینی به انگلیسی
62000 70000 85000 انگلیسی به چینی

 

 

 

میانگین تعرفه ترجمه زبان ایتالیایی

              C سطح                           B سطح                       A سطح                                زبان ترجمه                     
23000 29000 35000 ایتالیایی به فارسی
28000 37000 44000 فارسی به ایتالیایی
51000 60000 73000 ایتالیایی به انگلیسی
50000 59000 71000 انگلیسی به ایتالیایی

 

 


میانگین تعرفه ترجمه زبان اسپانیایی

              C سطح                           B سطح                       A سطح                                زبان ترجمه                     
23000 29000 35000 اسپانیایی به فارسی
28000 37000 44000 فارسی به اسپانیایی
51000 60000 73000 اسپانیایی به انگلیسی
50000 59000 71000 انگلیسی به اسپانیایی

 


 

 

میانگین تعرفه ترجمه زبان ترکی استانبولی

              C سطح                           B سطح                       A سطح                                زبان ترجمه                     
23000 27000 32000  ترکی استانبولی به فارسی
28000 36000 41000 فارسی به ترکی استانبولی
51000 60000 70000 ترکی استانبولی به انگلیسی
51000 60000 70000 انگلیسی به ترکی استانبولی

 


 

میانگین تعرفه ترجمه زبان عربی

              C سطح                           B سطح                       A سطح                                زبان ترجمه                     
10000 16000 20000 عربی به فارسی
18000 24000 30000 فارسی به عربی
36000 42000 50000 عربی به انگلیسی
36000 42000 50000 انگلیسی به عربی